Do zapisu zamian w pliku w formacie pdf niezbędna jest instalacja programu Adobe Reader.

UWAGA! Formularze aktywne otwarte bezpośrednio w przeglądarkach internetowych mogą działać nie właściwie proszę je zapisać na komputerze a następnie otworzyć programem Adobe Reader.

*************************************************************************************************************

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - złóż deklarację

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

1. BU - Biuro Urbanistyki

2. DG - Biuro Działalności Gospodarczej

3. BPO - Wydział Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat

4. RS - Wydział Rachunkowości i Sparwozdawczości

5. GK - Biuro Gospodarki Komunalnej

6. GOK - Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

7. GNG - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

8. ŚR - Biuro Ochrony Środowiska

9. SOO - Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Urzędu

10. USC - Urząd Stanu Cywilnego

11. BO - Biuro Oświaty i Sportu

12. UM - Urząd Miejski