Certyfikat kwalifikowany?

  • Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie  bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości.
    Certyfikat kwalifikowany wystawiany jest przez podmioty wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. 
    Taki  rejestr prowadzi minister ds. gospodarki lub podmiot działający w jego imieniu.
    Certyfikat ten potwierdza naszą wiarygodność w sieci. 

 

Bezpieczny podpis elektroniczny?

  • Bezpieczny podpis elektroniczny jest: przyporządkowany do osoby składającej  podpis i tylko ta osoba może go używać,
  • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest na mocy ustawy równoważny podpisowi własnoręcznemu. Można go używać do podpisywania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli, np. PIT-ów, podań, ofert, umów itp. Taki podpis może zostać złożony jedynie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

 

Profil Zaufany - ePUAP?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji publicznej – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
 
Szczegóły Profilu Zaufanego wraz z możliwością jego założenia można znaleść na stronie Załóż profil zaufany.