A- A A+

Urząd Miejski w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Eurząd Brodnica

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-23r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012-11-23r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy dokładają wszelkich starań aby strona była dostępna cyfrowo jednak jak na razie można napotkać następujące problemy:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i słabo widzących,
  • niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Szmidt,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564930632. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski , ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kamionka. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Za pomocą przycisku dzwonka można wezwać pracownika, który zorganizuje niezbędną pomoc w dotarciu do wyznaczonego miejsca obsługi i wezwie odpowiednią osobę celem załatwienia sprawy.
W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Na tym samym poziomie znajduje się wyznaczone do obsługi miejsce.
Dla osób na wózkach dostępne jest tylko wyznaczone miejsce naprzeciw recepcji.
W budynku nie dysponujemy platformą  przyschodową ani windą.
W budynku nie dysponujemy toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku, od strony ul. Mickiewicza jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, drugie miejsce na podwórzu za budynkiem Magistratu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica

Do pomieszczeń biurowych prowadzi wejście od szczytu budynku (płn. – zach.) oznaczone odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Drzwi znajdują się na poziomie chodnika. Do Sali Ślubów wejście od ul. Zamkowej (główne wejście). Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Przycisk dzwonka przywołujący pracowników USC znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Dla osób na wózkach dostępne są: pomieszczenie po prawej stronie korytarza Urzędu Stanu Cywilnego (pracownicy mogą tam wykonać wszystkie niezbędne czynności administracyjne), pomieszczenie Sali Ślubów oraz Sala Bankietowa.
W budynku nie ma windy ani innych urządzeń umożliwiających dostępność Sali Wielkiej dla osób na wózkach.
Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej korytarza USC oraz obok Sali Ślubów na wprost wchodząc wejściem głównym.
Przy budynku na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W obu budynkach można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym umówieniu (telefonicznym) terminu. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.