Instrukcja składania wniosku na Platformie ePUAP:

Instrukcja do pobrania w formacie PDFpdf

 

 

Urząd Miejski w Brodnicy wychodząc naprzeciw Społeczeństwu Informacyjnemu udostępnia usługę składania dokumentów drogą elektroniczną. Pozwala to na załatwienie większości spraw w Urzędzie bez potrzeby wychodzenia z domu.

Żeby można było to zrobić trzeba wykonać następujące czynności:

1. Ściągnąć i wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie eurzad.brodinca.eu

2
Rys.1 Przykładowy formularz elektroniczny.

 

2. Wypełniony formularz zapisujemy na dysku naszego komputera (np. na pulpicie),

3
Rys.2 Zapisywanie wypełnionego formularza na dysku komputera.

 

3. Wchodzimy na stronę ePUAP Usługi Urzędu Miejskiego w Brodnicy i klikamy w przycisk „Przejdź do formularza” (Rys.3).

UWAGA! Jeżeli w przeglądarce Internet Explorer portal ePUAP działa nieprawidłowo należy włączyć w przeglądarce opcje Widok zgodności (Rys.4),

4
Rys.3 Widok opisu usługi Urzędu Miejskiego w Brodnicy na Platformie ePUAP.

ie

Rys.4. Włączanie opcji "Widok zgodności" przeglądarki Internet Explorer.

 

4. Zostaniemy poproszeni o zalogowanie się do Portalu ePUAP (Rys.5) – osoby nie posiadające konta na Portalu ePUAP będą musiały zarejestrować się,

5
Rys.5 Okno logowania do Platformę ePUAP.

 

5. Po prawidłowym zalogowaniu do Portalu zostaniemy automatycznie przekierowani do Kreatora Wysyłania Dokumentu (Rys.6), który musimy prawidłowo wypełnić:

6
Rys.6 Widok kreator wysyłania dokumentu

 

a) Sprawdzić dane Wnioskodawcy i w miarę potrzeby zmienić je,

7
Rys.7 Zmiana danych Wnioskodawcy.

 

b) Wybrać rodzaj pisma (Rys.8 - 1) oraz dodać jego tytuł (Rys.8 - 2),

c) W treści pisma (Rys.8 - 3) można krótko scharakteryzować czego dotyczy składany wniosek,

8
Rys.8 Widok wymedytowanego dokumentu

 

d) Ostatnią a zarazem najważniejszą rzeczą jest dodanie naszego, uprzednio zapisanego na komputerze formularza. Robimy to poprzez kliknięcie zielonego plusika (Rys.8 - 4) w części załączniki. Pokażą nam się dodatkowe opcje załączania załączników – wybieramy „Załącz z dysku” (Rys.9 - 5) a następnie wskazujemy nasz uprzednio zapisany na dysku formularz klikając „Przeglądaj…” (Rys.10 - 6). Po wybraniu pliku zalecamy dodać Opis załącznika (Rys.10 - 7).

9
Rys.9 Opcje dodawania załączników


10

Rys.10 Dodawanie załącznika – formularza.

 

6. Jeżeli mamy już prawidłowo wypełniony dokument i dodany załącznik klikamy w przycisk „Zapisz i przejdź dalej” – spowoduje to zapisanie naszego dokumentu (Moje dokumenty/Robocze) i przejście do etapu „Podgląd i podpis” (Rys.11),

11
  Rys.11 Kończenie pracy z edycja dokumentu

 

7. W tym miejscu musimy podpisać elektronicznie nasz dokument, możemy tego dokonać w dwojaki sposób: wykorzystując Profil Zaufany (Rys.12 - 8) albo certyfikatem kwalifikowanym (Rys.12 - 9). Dokument może być podpisany przez kilka osób – profili, certyfikatów – jeżeli jest taka potrzeba,

12
Rys.12 Podpisywanie dokumentu

 

8. Poprawidłowym podpisaniu dokumentu klikamy „dalej” (Rys.13), a następnie „wyślij” (Rys.14). Jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo zostaniemy o tym poinformowani komunikatem typu: Dokument "Pismo ogolne.xml" został pomyślnie wysłany (w trybie przedłożenia) na adres "/UMB/skrytka". Dokument został przyjęty., wystawiono UPP.

W komunikacie tym jest mowa o UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które w razie potrzeby znajdziemy w naszych dokumentach ePUAP (Moje dokumenty/Wysłane rubryka Potw.) (Rys.15).

13
Rys.13 Prawidłowo podpisany dokument.

14
Rys.14 Wysyłanie podpisanego dokumentu.

 

15
Rys.15 Widok Skrzynki (Moje dokumenty).

 

9. W tym Momocie nasz formularz został złożony do Urzędu Miejskiego w Brodnicy i został mu nadany tryb administracyjny.